Quick brown fox jumps over the lazy dog

PROTO
Grafický design a současné umění
Petr Bosák, Robert Jansa

brožovaná kniha
244 stran
169 × 240 mm
česky
2013 (1. vydání)

Quick brown fox jumps over the lazy dog
UMPRUM
tranzit.cz

ISBN 978-80-86863-60-3
ISBN 978-80-905691-0-2
ISBN 978-80-87259-22-1

cena 380 Kč
(včetně poštovného)

přijímáme platby v bitcoinech
Souborná publikace mapující grafický design s přesahem do současného umění je roždělená do třech kapitol:

Manifest – kapitola první vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti.

Nečitelnost – kapitola druhá ukazuje příklady dekonstrukce přesunu sdělení od formy k příjemci, víceznačnost tohoto metajazyka. Nesrozumitelnost a nečitelnost se stávají tématy autorů, kteří problematizují podstatu médií i lidské komunikace jako takové.

Je to design – kapitola třetí klade otázku, zda je grafik umělcem? Je umělec designérem? Pozice obou oblastí se v této kapitole vzájemně prolí­nají. Auto­no­mi­zace obvykle „užité“ sféry ústí k experimentálnímu a autorskému grafickému designu.
Kontakt
Myslíkova 9, Praha 1